U S T A W A

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104

U S T A W A z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

Statut Stowarzyszenia "WŚRÓD RÓWNYCH"

Odpis Pełny Krajowy Rejstr Sądowy

PODSTAWA PRAWNA

T: 792 590 726

E: sekretariat@wsrodrownych.pl

Kontakt:
Media Społecznościowe

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"

O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia ...

Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

Adres: